Wódka Śląska – Moc czarnego zagłębia

Celem kampanii było podkreślenie jakości, prestiżu oraz pokazanie nowego oblicza produktu. Punktem wyjścia do działań był redesign dotychczasowego opakowania (etykiety) z zachowaniem DNA, które przez lata budowały wizerunek i znaczenie produktu w świadomości konsumentów. Nazwa odwołująca się do lokalnego patriotyzmu to element wyróżniający produkt na tle kategorii i konkurencji.

Śląskie pochodzenie to coś czym szczycą się rdzenni mieszkańcy górnego śląska. To specyficzna społeczność, mocno przywiązana do swych korzeni i tradycji. Chętnie i mocno akcentująca swoją odrębność identyfikując się ze wszystkim co śląskie. Solidarni. Jeżeli męska przyjaźń to na całe życie.

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości zawęża możliwości promocji i reklamy. W tym konkretnym przypadku ograniczyliśmy się wyłącznie do promocji w miejscu sprzedaży (materiały POS) i reklamy w prasie branżowej.

Wódka to męski świat. Elementy tworzące kyvisuale powinny być proste, czytelne i bezpośrednie w odbiorze. Charakterystyczne dla regionu i lokalnej społeczności. Identyfikujące produkt oraz bezpośredniego adresata, dając odbiorcy komunikatu poczucie dumy, satysfakcji i emocjonalnej więzi z produktem.

Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6
← Powrót

Referencje

„Potwierdzamy, iż nasza Firma współpracuje z Trendmark w zakresie przygotowania oraz wysyłek kampanii e-mail marketingowych na rzecz naszej spółki. Trendmark powierzone zadania wykonuje sprawnie i skutecznie, dbając o nasze interesy.   Z satysfakcją potwierdzamy, że współpraca między naszymi firmami układa się na właściwie rozumianych Partnerskich zasadach.  Nasza współpraca pozwala nam szczerze polecić firmę Trendmark jako wiarygodnego i doświadczonego Partnera.”

YAMAHA MIDDLE EUROPE B.V. -