BIK – Buduj swoją pozytywną historię kredytową

W ramach działań przewidzianych na rok 2014, Biuro Informacji Kredytowej wspólnie z innymi podmiotami rynku finansowego zorganizowało i przeprowadziło Akcję Informacyjno-Edukacyjną informującą o korzyściach wynikających z posiadania "pozytywnej historii kredytowej".

Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Slide 7
Slide 8
Slide 9
Slide 10

W ramach działań przewidzianych na rok 2014, Biuro Informacji Kredytowej wspólnie z innymi podmiotami rynku finansowego zorganizowało i przeprowadziło Akcję Informacyjno-Edukacyjną informującą o korzyściach wynikających z posiadania „pozytywnej historii kredytowej”.

Celem Akcji było przekazanie rzetelnych informacji: czym jest bezpieczne kredytowanie, jak nie wpaść w pętlę zadłużenia kredytowego oraz jak ważne jest stałe monitorowanie swoich zobowiązań kredytowych.

Akcja edukacyjna prowadzona była w trzech obszarach tematycznych:

  • wiarygodność finansowa
  • scoring (ocena punktowa – szacowanie ryzyka udzielenia klientowi kredytu)
  • ochrona przed kradzieżą tożsamości

Akcja o charakterze ogólnopolskim skierowana była do obecnych i przyszłych kredytobiorców, aktywnych uczestników internetowego rynku finansowego, dbający o bezpieczeństwo swoich danych.

Równolegle z akcją edukacyjno-informacyjną Biuro Informacji Kredytowej przeprowadziło kampanię marketingową, której celem było wsparcie sprzedaży produktów BIK w ramach nowej oferty produktowej.

Głównym kanałem komunikacyjnym prowadzonych działań, umożliwiającym szerokie dotarcie z komunikatem do wyznaczonej grupy docelowej był Internet.

W celu przeprowadzenia planowanych działań konieczne było przygotowanie:

  • logotypów akcji edukacyjnej i działań marketingowych
  • haseł wspierających prowadzone działania
  • visuali odpowiedzialnych za wizualną część działań edukacyjno-marketingowych
  • propozycji Landing Page
  • statycznych i dynamicznych materiałów na stronę internetową BIK
  • materiałów BTL w miejscach bezpośredniej sprzedaży (plakaty, postery, ulotki, rolup’y)
← Powrót

Referencje

„Potwierdzamy, iż nasza Firma współpracuje z Trendmark w zakresie przygotowania oraz wysyłek kampanii e-mail marketingowych na rzecz naszej spółki. Trendmark powierzone zadania wykonuje sprawnie i skutecznie, dbając o nasze interesy.   Z satysfakcją potwierdzamy, że współpraca między naszymi firmami układa się na właściwie rozumianych Partnerskich zasadach.  Nasza współpraca pozwala nam szczerze polecić firmę Trendmark jako wiarygodnego i doświadczonego Partnera.”

YAMAHA MIDDLE EUROPE B.V. -