Wódka Śląska – Moc czarnego zagłębia

Celem kampanii było podkreślenie jakości, prestiżu oraz pokazanie nowego oblicza produktu. Punktem wyjścia do działań był redesign dotychczasowego opakowania (etykiety) z zachowaniem DNA, które przez lata budowały wizerunek i znaczenie produktu w świadomości konsumentów. Nazwa odwołująca się do lokalnego patriotyzmu to element wyróżniający produkt na tle kategorii i konkurencji.

Śląskie pochodzenie to coś czym szczycą się rdzenni mieszkańcy górnego śląska. To specyficzna społeczność, mocno przywiązana do swych korzeni i tradycji. Chętnie i mocno akcentująca swoją odrębność identyfikując się ze wszystkim co śląskie. Solidarni. Jeżeli męska przyjaźń to na całe życie.

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości zawęża możliwości promocji i reklamy. W tym konkretnym przypadku ograniczyliśmy się wyłącznie do promocji w miejscu sprzedaży (materiały POS) i reklamy w prasie branżowej.

Wódka to męski świat. Elementy tworzące kyvisuale powinny być proste, czytelne i bezpośrednie w odbiorze. Charakterystyczne dla regionu i lokalnej społeczności. Identyfikujące produkt oraz bezpośredniego adresata, dając odbiorcy komunikatu poczucie dumy, satysfakcji i emocjonalnej więzi z produktem.

Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6
← Powrót

Referencje

” Niniejszym potwierdzamy fakt współpracy z firmą brandingową TRENDMARK w zakresie projektowania nowych oraz redesignu wcześniejszych opakowań naszych produktów.   Firma Trendmark zaprojektowała nam opakowania dla nowych linii produktów piorących „WEZYR” potwierdzając tym samym profesjonalizm i pełne zaangażowanie w prowadzone projekty.   Uważamy, że firma Trendmark jest rzetelnym partnerem biznesowym.”

LIBELLA -